Quyền không suy nghĩ!

“quyền không suy nghĩ” không phải là bảo chúng ta nên cao chạy xa bay khỏi một vấn đề hay trốn tránh trách nhiệm. nó cũng không phải là một chủ trương để biện minh cho sự sơ suất thuộc về trí tuệ hay sự vô tâm. quyền không suy nghĩ, diễn đạt khác đi… Continue reading Quyền không suy nghĩ!

Thời đại của anh hùng đã kết thúc

Hạng Vũ của Tàu. Chẳng cần phải nói nhiều, ai cũng thấy, Hạng Vũ chết rất mãnh liệt, chết rất anh hùng, chết trong khí thế bừng bừng, trời đất phải kinh, quỷ thần phải khóc, ngay cả nước sông Ô Giang cũng phải nghẹn ngào, từng đợt sóng cuồn cuộn dâng trào. Rõ ràng,… Continue reading Thời đại của anh hùng đã kết thúc