Thẻ: Điện ảnh

  • Làm kho phim Plex server với NAS Synology

    Nếu bạn chưa biết Plex là gì, thì mình giới thiệu ngắn gọn: Plex là phần mềm cung cấp dịch vụ trực tuyến đa phương tiện vừa giúp người dùng lưu trữ một lượng lớn phim, âm nhạc hay hình ảnh và hỗ trợ trình chiếu chúng trên bất kỳ thiết bị nào, bất kỳ…