Về tôi


Tôi là Trần Mạnh Hùng và đây là trang blog cá nhân của tôi. Trang web này được xây dựng bằng mã nguồn mở WordPress và hiện đang được lưu trữ trên Servebolt.

Tôi bắt đầu viết blog cá nhân từ năm 2006 và đã sử dụng nhiều tên miền khác nhau trước khi chuyển sang sử dụng Tumblr vì tính đơn giản và cộng đồng sử dụng đông đảo. Sau đó, tôi đã quay lại sử dụng WordPress và đây là nơi tôi tiếp tục chia sẻ các bài viết hay về kiến thức, công nghệ, đời sống và nhiều chủ đề khác.